Home » บทความ » สร้างการแปลงไฟล์ให้เกิดประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี OCR

สร้างการแปลงไฟล์ให้เกิดประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี OCR

OCR ย่อมาจาก Optical Character Recognition เป็นกระบวนการของการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น กระดาษ นิตยาสาร สัญญา หรือข้อมูลอะไรก็ตามที่อยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็นข้อความ ให้มีความฉลาดมากขึ้นกว่าการเป็นข้อความธรรมดา

สนใจบริการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอล และระบบจัดการเอกสาร
โทร.02-551-2097 กด 601 หรือ 062-461-5593

เทคโนโลยี OCR คืออะไร?

แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ดูเหมือนว่าการเก็บข้อมูลโดยการเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ยังคงเป็นกระบวนการการทำงานที่องค์กรส่วนใหญ่เลือกใช้ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่เรื่อวผิดถ้าหากองค์กรเลือกใช้วิธีการแบบเดิม ๆ แต่คงจะดีไม่น้อยถ้าหากองค์กรนั้นได้รู้จักกับตัวช่วยที่สามารถทำให้การแปลงไฟล์ข้อมูล หรือรูปภาพ ถูกจัดเก็บ แบ่งปัน ค้นหา และแก้ไขได้ง่ายขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถทำให้การแปลงไฟล์นั้นเกิดประสิทธิภาพ และง่ายขึ้นเรียกว่า เทคโนโลยี OCR

ประโยชน์ของเทคโนโลยี OCR

ประโยชน์ของเทคโนโลยี OCR คือ ช่วยอ่านข้อความจากเอกสาร PDF หรือไฟล์รูปภาพ หรือแม้กระทั้งลายมือในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแปลงให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือข้อความที่สามารถนำไปประมวลผลและใช้สำหรับค้นหาได้ ด้วยการจัดทำดัชนีเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดที่ถูกตั้งไว้ นอกจากนั้นยังช่วยสกัดข้อมูลจากการสแกนเอกสารสำคัญ เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษี พร้อมทำการถ่ายโอนไปยังโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย และเมื่อใช้งานคู่กับ Document Management System หรือระบบจัดเก็บเอกสาร คุณก็สามารถจัดเก็บและรักษาเอกสารเก่า ๆ ให้คงอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน และยังสามารถค้นหาเพื่อนำมาใช้ได้ง่าย ๆ

จะเห็นเทคโนโลยี OCR มีประโยชน์ต่อการแปลงไฟล์เอกสาร เพื่อการจัดเกก็บเอกสารภายในองค์กรให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการค้นหาอย่างมาก ยิ่งองค์กรที่มีการใช้เอกสารจำนวนมหาศาล OCR ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการสแกน จัดเก็บ และค้นหาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยี OCR ช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้าง?

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น เรียกได้เทคโนโลยี OCR จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้ โดยการประหยัดเวลามากขึ้นในแง่ของการจัดระเบียบเอกสาร การค้นหาเอกสาร โดยสามารถกำหนดคีย์เวิร์ด ที่สำคัญสำหรับการค้นหาได้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสารที่เก็บอยู่ในชั้น หรือในคลังเก็บเอกสาร นอกจากนี้คุณยังไม่ต้องเสียเวลาไปกับการพิมพ์เนื้อหา หรือข้อความใด ๆ ตามเอกสารต้นฉบับ แค่สแกนและใช้เทคโนโลยี OCR เนื้อหาหรือรูปภาพเหล่านั้นก็จะถูกแปลงเป้นข้อความที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ไว้มากมาย อย่างเอกสารสำคัญทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี หรือใบวางบิล จำนวนมหาศาลจะถูกส่งเข้ามาที่แผนกบัญชีในทุกวัน หากเจ้าหน้าที่บัญชีต้องใช้วิธีการตรวจ และบันทึกเองแบบ Manual แล้ว คงจะใช้เวลานาน และอาจมีความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดได้ ในขณะที่เทคโนโลยี OCR สามารถอ่านข้อมูลบนเอกสารเหล่านี้ และแปลงให้เป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ทันทีแบบอัตโนมัติ Document Management System ที่ใช้ควบคู่กันจะทำหน้าที่จับคู่ใบวางบิลที่ได้มากับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และดำเนินการเพื่อส่งอนุมัติต่อไปตาม Workflow ที่วางไว้ โดยใช้เวลาเพียงไม่นาน และจัดเก็บเอกสารอยู่ในระบบเมื่องานเอกสารสิ้นสุดลง โดยเจ้าหน้าที่สามารถกลับไปค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการนำมาใช้ ด้วยความรวดเร็วเท่านี้ จึงส่งผลให้การทำงานลื่นไหล มีประสิทธิภาพ และยังส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

สนใจบริการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอล และโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร
โทร.02-551-2097 กด 601 หรือ 062-461-5593

สรุป

ถือว่าเทคโนโลยี OCR สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในทางธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกและทุ่นแรงในการทำงาน เสมือนมีผู้ช่วยในการจำแนกตัวหนังสือ และประเภทของเอกสารรวมถึงการแปลภาษาให้อีกด้วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความผิดพลาดของการกรอกข้อมูลรวมถึงทำให้มนุษย์มีเวลาที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้านอื่น ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย