SbuyScan รับสแกนเอกสารทุกขนาด

บริการสแกนเอกสารแบบครบวงจร Document Scanning Services

เราให้บริการสแกนเอกสารตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงเอกสารที่มีขนาดใหญ่ รวมไปถึงบริการสแกนหนังสือเก่า หนังสือหายาก หรือหนังสือที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก และจัดทำ index ในการค้นหา หรือนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร

" ให้บริการ Solution งานเอกสารแบบครบวงจร จบงานเอกสารได้ในที่เดียว "

เหตุผลที่ควรใช้บริการกับเรา

ทำไมต้องใช้บริการสแกนเอกสารกับเรา?

ในองค์กรแต่ละองค์กร มีเอกสารต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มเอกสารที่เพิ่มมากขึ้นมาทุกปี ทำให้ยิ่งมีเอกสารจำนวนมาก ก็มีปัญหาตามมาอีก จากประสบการณ์ที่เราได้เข้าไปจัดการเอกสารให้องค์กรต่าง ๆ มากกว่า 100 องค์กรทั่วประเทศนั้น เราเข้าใจถึงปัญหาที่แต่ละองค์กรต้องเจอ ก็คือ ปัญหาในเรื่องของสถานที่จัดเก็บ การดูแลรักษาก็ทำได้ยาก รวมไปถึงการค้นหาเอกสารก็ซับซ้อนอีกด้วย ทำให้การทำงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลนี้องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องสแกนเอกสารเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเอกสารกระดาษมาอยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

***ปรึกษาปัญหาด้านการจัดการเอกสาร โทร. 02 551 2097 ต่อ 601***

Security Policy

นโยบายรักษาความปลอดภัยของเอกสาร

เราให้ความสำคัญกับงานที่เราทำมาก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าใช้บริการสแกนเอกสารกับเรา ความลับทางด้านเอกสารจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี เอกสารที่เป็นความลับจะได้รับความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ หรือเอกสารชนิดอื่น ๆ เราก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

ความปลอดภัยด้านบุคคลากร

เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ให้บริการสแกนเอกสารมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี และเราทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรเรียบร้อยแล้ว

ความปลอดภัยด้านการรับ และส่งคืนเอกสาร

เราทำการบันทึกข้อมูลการรับเอกสาร และส่งคืนเอกสารทุกครั้งที่มีการรับส่ง ตรวจสอบเอกสารก่อนการรับส่งเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานการรับส่งเอกสาร และเข้าใจตรงกันทุกครั้ง

ความปลอดภัยด้านสถานที่ทำงาน เก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่ของเราทราบถึงรายละเอียด และลงนามในสัญญาว่าจ้าง อีกทั้งสถานที่ในการดำเนินงานของเรา มีการรักษาความปลอดภัย 24 ชม. โดย รปภ. และกล้อง CCTV

***เพิ่มมาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ***

เจ้าหน้าที่ให้บริการสแกนเอกสารทุกตำแหน่งรับวัคซีน Covid-19 เรียบร้อยแล้ว และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานสแกนเอกสาร

รูปแบบของการให้บริการสแกนเอกสาร

รูปแบบการให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ปฏิบัติงานที่หน่วยงานของเรา

คือ การสแกนเอกสาร โดยนำเอกสารมาสแกน และบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของเรา โดยทางหน่วยงาน จะจัดรถเข้าไปรับเอกสารเพื่อมาดำเนินการสแกน และบันทึกข้อมูล เมื่อดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะจัดส่งเอกสารกลับคืนลูกค้าตามสถานที่เดิมของเอกสารตามที่ตกลงกับลูกค้า

ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า

คือ การสแกนเอกสารในสถานที่ของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะนำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าไปสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของลูกค้า โดยการให้บริการแบบนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงาน และเอกสารโดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ไม่ให้อนุญาตนำออกสู่ภายนอกได้ เป็นต้น

Benefits of Document Scanning

ประโยชน์ของการสแกนเอกสาร

ขอใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-551-2097 กด 601

เทคโนโลยีงานบันทึกข้อมูล

Dataentry Technology

ทางบริษัทรับสแกนเอกสารของเรา  ได้ใช้ประสบการณ์จากการทำงานมากกว่า 15 ปี นำมาปรับปรุงเทคโนโลยีงานสแกนที่ทันสมัยมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด มีการเขียนโปรแกรมที่ครบวงจรสำหรับงานบันทึกข้อมูล และ QC ตรวจสอบเอกสาร เพื่อความสมบูรณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ระบบ Double QC

ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ด้วยการทำ QC มากถึง 200%

ระบบพิสูจน์อักษร

เราใช้ระบบพิสูจน์อักษรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์ เพื่อช่วยในการ QC ในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องที่สุด

เทคโนโลยีงานสแกนเอกสาร

Scaning Technology

เราได้ปรับปรุงเทคโนโลยีในการรับสแกนเอกสารอยู่เสมอ เพื่อให้การรับสแกนเอกสารนั้น รวดเร็ว ถูกต้องมากที่สุด ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการสแกนเอกสาร เช่น

ระบบ Intelligent Multi Feed Detection แบบ Ultrasonic

ช่วยป้องกันการซ้อนของกระดาษเวลาสแกนในขณะการบริการสแกนเอกสาร ทำให้เอกสารที่ได้นั้นครบถ้วนไม่ตกหล่น

ระบบ Paper Protection

จะช่วยหยุดการทำงานของสแกนเนอร์โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในการสแกนเพื่อป้องกันเอกสารเสียหายจากการ Feed กระดาษ

ระบบ Vertical Streaks Reduction

ช่วยลดการเกิดเส้นสีที่ผิดปกติจากความสกปรกของเอกสาระบบจะช่วยลดการเกิดเส้นสีที่ผิดปกติจากความสกปรกจากเอกสารที่ได้ติดอยู่บนกระจกของเครื่องสแกน

ระบบ Shadow Elimination Element

ระบบจะช่วยทำให้ภาพที่สแกนนั้นคมชัดมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดจุดดำจากเอกสารออกได้ระดับนึง ทำให้งานที่สแกนออกมานั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ระบบ Barcode Separation

ระบบนี้จะใช้ในการแยกเอกสารที่อยู่ในชุดเดียวกันให้เป็นหมวดหมู่ โดยการใช้ Barcode ในการแยก ซึ่งทำให้การทำงานนั้นสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ระบบ Cleanup

ช่วยให้เอกสารที่สแกนจากหนังสือ(กรณีที่ไม่ตัดสัน) นั้นไม่เกิดเงาบริเวณสันหนังสือ

รับสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล

เอกสารมหาศาล ให้มืออาชีพจัดการดีกว่า .. ลดต้นทุน ลดเวลา งานมีคุณภาพและควบคุมได้

เทคโนโลยีระบบ Barcode จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น โดยเมื่อเราสแกนเอกสารผ่าน Barcode โปรแกรมที่เราใช้ทำงานร่วมกันกับ Barcode จะทำหน้าที่แบ่งไฟล์เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มความถูกต้องของการสแกนเอกสาร โดยประโยชน์ของระบบ Barcode Separation มีดังนี้

Barcode Separation Technology

Barcode Technology

ลักษณะงานรับสแกนเอกสาร

รูปแบบงานสแกน

รูปแบบในการสแกนหนังสือ จะมี 3 แบบ การใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับหนังสือต้นฉบับว่าเป็นแบบไหน

Black & White

จะเป็นลักษณะการสแกนแบบขาว-ดำ เหมาะสำหรับหนังสือต้นฉบับเป็นตัวหนังสือขาว-ดำ ข้อดีคือ ภาพที่ได้จะคมชัด

Grayscale

จะเป็นลักษณะการสแกนแบบขาว-ดำเหมือนกัน แต่จะมีระดับความเข้มของสีขาว-ดำ 256 ระดับ ข้อดีคือ ตัวหนังสือและภาพที่ได้จะคมชัดสวยงาม

Color

จะเป็นลักษณะการสแกนแบบสี เหมาะสำหรับหนังสือต้นฉบับที่เป็นภาพสี ข้อดีคือ ตัวหนังสือและภาพที่ได้จะเป็นสีคมชัดสวยงามเหมือนต้นฉบับ

ความละเอียด DPI

ความละเอียดของงานสแกน

ความละเอียดของงานสแกน (Dpi) จะมีตั้งแต่ 100 Dpi- 600 Dpi ยิ่งตัวเลขยิ่งสูงเท่าไร ความละเอียดในการสแกนยิ่งสู่งขึ้นเท่านั้น และขนาด File ที่ได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วย ทำให้ระยะเวลาในการทำงานยิ่งนานขึ้น

100 Dpi

จุดในพื้นที่ขนาด 1 นิ้ว 100 dpi หมายถึง ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะมีเม็ด Pixel เรียงกันอยู่ 100 x 100 เม็ดสี

300 Dpi

จุดในพื้นที่ขนาด 1 นิ้ว 300 dpi หมายถึง ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะมีเม็ด Pixel เรียงกันอยู่ 300 x 300 เม็ดสี

600 Dpi

จุดในพื้นที่ขนาด 1 นิ้ว 600 dpi หมายถึง ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะมีเม็ด Pixel เรียงกันอยู่ 600 x 600 เม็ดสี

ดังนั้น DPI ยิ่งสูง ภาพก็ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้น กรณีที่เป็นงานพิมพ์ การพิมพ์ภาพความละเอียดสูงก็ย่อมใช้เวลามากขึ้น

ลูกค้าของเรา

OUR CLIENTS

เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำให้จัดการเอกสารมากกว่า 100 องค์กรทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และจัดการเอกสารมากกว่า 100 ล้านแผ่นต่อปี 

working

ภาพการทำงานของเรา

เรามีทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี คอยไว้ให้บริการกับคุณ ไม่ต้องกังวลว่างานของคุณจะมีปัญหา และเกิดความเสียหายขณะปฏิบัติงาน

เรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาเอกสารล้นองค์กร โทร. 02-551-2097 กด 601

ที่อยู่ของเรา

บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสแกนเอกสาร สแกนหนังสือ พร้อมบันทึกข้อมูล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง