WE

ARE

SBUYSCAN

เรารับสแกนเอกสาร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเอกสารมากกว่า 50 องค์กรชั้นนำ ส่งงานตรงเวลา รับรองความปลอดภัย และเป็นความลับมากที่สุด

เรารับสแกนเอกสารและบันทึกข้อมูลอย่างมืออาชีพ

ลักษณะการให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า

  คือ การรับสแกนเอกสารในสถานที่ของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะนำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าไปสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของลูกค้า โดยการให้บริการแบบนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงาน และเอกสารโดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ไม่ให้อนุญาตนำออกสู่ภายนอกได้ เป็นต้น

 • ปฏิบัติงานที่หน่วยงานของเรา

  คือ การรับสแกนเอกสาร โดยนำเอกสารมาสแกน และบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของเรา โดยทางหน่วยงาน จะจัดรถเข้าไปรับเอกสารเพื่อมาดำเนินการสแกนและบันทึกข้อมูล เมื่อดำเนินงานเรียบร้อยแล้วเราจะจัดส่งเอกสารกลับคืนลูกค้าตามสถานที่เดิมของเอกสารที่ตามที่ตกลงกับลูกค้า

บริการของเรา (Service)

Sbuyscan ให้บริการสแกนเอกสาร ทั้งสแกนหนังสือ สแกนรูปถ่าย สแกนเอกสารที่มีขนาดตั้งแต่เท่านามบัตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ถึง A0+ เราให้บริการสแกนเอกสารที่ครบวงจร มีบริการตั้งแต่การรับเอกสาร สแกนเอกสาร ตรวจความถูกต้อง และส่งเอกสารคืนให้ลูกค้า

สแกนเอกสารทั่วไป

รับสแกนเอกสารทั่วไป  ส่วนใหญ่จะมีขนาด A4, A3, F14 เช่น เอกสารประวัตินักศึกษา เอกสารใบสมัครสมาชิก หรือแบบฟอร์มต่างๆ

สแกนหนังสือ เอกสารเก่า

รับสแกนหนังสือจำนวนมาก เช่น หนังสือเก่า เอกสารหอจดหมายเหตุ ภายในองค์กร หรือห้องสมุด เช่น หนังสือหน่วยงานราชการ วารสารเย็บเล่ม วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฯลฯ

สแกนรูปถ่าย

รับสแกนรูปถ่าย ภาพถ่าย ขนาดต่างๆ 4×6, 3×5, A4, A3 สามารถสแกนได้ทั้งแบบสี ขาว-ดำ หรือเทาสเกล

สแกนเอกสารขนาดใหญ่ A0

รับสแกนเอกสารขนาดใหญ่ แบบแปลน A0 มีขนาดตั้งแต่ A2, A1, A0 เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ หนังสือพิมพ์ แบบแปลน พิมพ์เขียว กระดาษไข ภาพขนาดใหญ่ ภาพวาด ฯลฯ ใช้เครื่องขนาดใหญ่ในการสแกน มีความคมชัด และมีความละเอียดสูง

สแกนเอกสารที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

รับสแกนเอกสารที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง เช่น หนังสือเก่า เอกสารหอจดหมายเหตุ พร้อมทั้งปรับแต่งให้เอกสารดูใหม่ขึ้น ชัดขึ้น

บริการบันทึกข้อมูล

 • รับบันทึกข้อมูลเป็นรายแฟ้ม
 • รับบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน / รายเดือน
 • ให้บริการทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว
 • สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานบันทึกข้อมูลเฉพาะงานได้

“เราให้บริการสแกนเอกสารมากกว่า 100 ล้านแผ่นต่อปี จัดส่งเอกสารตรงเวลา และรักษาคุณภาพของงานตลอดมา”

ขั้นตอนการทำงานของเรา

เรารับสแกนเอกสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี โดยเรารับสแกนเอกสารแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสาร สแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล จัดทำดัชนีการค้นหา ตรวจสอบคุณภาพงาน ครบ จบในที่เดียว

ขั้นตอนที่ 1

รับเอกสารที่องค์กร หรือส่งพนักงานเข้าไปรับสแกนเอกสารที่หน่วยงานของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูลตามที่ตกลงกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3

QC ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4

นำเอกสารเข้าสู่ระบบหรือจัดส่งไฟล์ข้อมูลตามที่ลูกค้ากำหนด

ขั้นตอนที่ 5

จัดส่งเอกสารคืนให้กับลูกค้า พร้อมส่งมอบไฟล์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ..

โทร. 02-551-2097 ต่อ 601

ทำไมต้องสแกนเอกสารกับเรา ?

เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญในการรับสแกนเอกสาร และรับบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รับสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล แบบครบวงจร ทุกองค์กรทั่วประเทศไทย มากกว่า 100 องค์กร

ความเป็นมืออาชีพ

การรับสแกนเอกสารต้องการความถูกต้อง และแม่นยำสูง แต่ด้วยประสบการณ์ที่เราสะสมนานถึง 15 ปี จึงทำให้เรามีเครื่องมือที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และมีเทคนิคต่างๆ ที่ได้มาจากปัญหาทำให้เราทำงานได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ความปลอดภัย

เอกสารของลูกค้า ถือว่าเป็นความลับสูงสุดของหน่วยงานเรา และพนักงานของเราก็ทราบถึงรายละเอียด และลงนามในสัญญาว่าจ้าง อีกทั้งสถานที่ในการดำเนินงานรับสแกนเอกสารของเรา มีการรักษาความปลอดภัย 24 ชม. โดย รปภ. และกล้อง CCTV เพื่อให้ลูกค้าได้สบายใจว่าเอกสารของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยมากที่สุด

ความรวดเร็ว

ถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน ลูกค้าสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จากงานที่มารับสแกนเอกสารกับเรา เราสามารถส่งงานให้โดยไม่ติดขัดหรือติดปัญหา โดยที่ผ่านมาเราสามารถส่งงานให้กับลูกค้าได้โดยตรงตามกำหนดเวลา 100 %

รับสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล

” เอกสารมหาศาล ให้มืออาชีพจัดการดีกว่า ..
ลดต้นทุน ลดเวลา งานมีคุณภาพและควบคุมได้ “

เราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเอกสาร จากองค์กรชั้นนำมากกว่า 50 องค์กร

ลูกค้าของเรา CLIENT

SCAN TECHNOLOGY

เราได้นำระบบ Barcode Separation เข้ามาประยุกต์ใช้กับการรับสแกนเอกสารของเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดข้อผิดพลาดจากวิธีการแบบเดิม ซึ่งเทคโนโลยีระบบ Barcode จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น โดยเมื่อเราสแกนเอกสารผ่าน Barcode โปรแกรมที่เราใช้ทำงานร่วมกันกับ Barcode จะทำหน้าที่แบ่งไฟล์เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มความถูกต้องของการสแกนเอกสาร โดยประโยชน์ของระบบ Barcode Separation มีดังนี้

 • จัดการไฟล์อย่างเป็นระเบียบ

 • มีความถูกต้อง แม่นยำในการสแกนมากขึ้น

 • มีความรวดเร็วในการทำงาน ลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็นลง

 • ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

SAVING TECHNOLOGY

จากประสบการณ์ในการรับสแกนเอกสาร รับสแกนหนังสือ และรับบันทึกข้อมูล ให้กับลูกค้า เราทราบถึงปัญหาต่างๆ การบันทึกข้อมูลแบบเดิมๆ ทางบริษัทรับสแกนเอกสารของเรา  ได้ใช้ประสบการณ์จากการทำงานมากกว่า 15 ปี นำมาปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด มีการเขียนโปรแกรมที่ครบวงจรสำหรับงานบันทึกข้อมูล และ QC ตรวจสอบเอกสาร เพื่อความสมบูรณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

 • ระบบ Double QC

  ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ด้วยการทำ QC มากถึง 200%

 • ระบบพิสูจน์อักษร

  เราใช้ระบบพิสูจน์อักษรที่ใช้สำสำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์ เพื่อช่วยในการ QC ในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องที่สุด

ใช้บริการกับเรา … คุ้มกว่ามั๊ย?

เรามีพนักงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการปัญหาการจัดการเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา รับข้อมูลปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาวางระบบ ออกแบบรูปแบบการสแกนและจัดเก็บค้นหา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ

พนักงานทั่วไป

จ่ายแพงกว่า !!

เงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท
3,000 – 5,000 แผ่น/เดือน
ไม่มี QC สำหรับตรวจสอบ
งานอาจดำเนินการล่าช้า
ไม่รับประกันว่างานที่ทำนั้นถูกต้อง ครบถ้วน
จ่ายแพงกว่า แต่คุณภาพอาจจะไม่ดีกว่าจ้างเรา

Sbuyscan

ค่าบริการถูกกว่า !!

2,500 บาท
3,000 แผ่น/เดือน
QC ตรวจสอบคุณภาพ
ตรงต่อเวลา
รับประกันผลงาน 10 เดือน
ฟรี! ดูเอกสารออนไลน์

Contact US

รับสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี

ช่องทางติดต่อเรา

สนใจใช้บริการสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล ติดต่อเรา !!