SbuyScan รับสแกนเอกสารแบบครบวงจร

รับสแกนเอกสารทุกขนาด โดยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว ราคาถูก

รับสแกนเอกสารทุกประเภทมากมายทั้งในองค์กรและนอกองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพดูแลงานอย่างถูกต้อง และรวดเร็วพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

" ผู้เชี่ยวชาญการจัดการ Document Solution "

Document Scanning Services

รับสแกนเอกสารอย่างมืออาชีพ

เรามีบริการรับสแกนเอกสารทุกแบบ ทุกขนาด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเอกสารมากกว่า 50 องค์กรชั้นนำ ส่งงานตรงเวลา รับรองความปลอดภัย และเป็นความลับมากที่สุด

รูปแบบการให้บริการรับสแกนเอกสาร

รูปแบบการให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ปฏิบัติงานที่หน่วยงานของเรา

คือ การสแกนเอกสาร โดยนำเอกสารมาสแกน และบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของเรา โดยทางหน่วยงาน จะจัดรถเข้าไปรับเอกสารเพื่อมาดำเนินการสแกน และบันทึกข้อมูล เมื่อดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะจัดส่งเอกสารกลับคืนลูกค้าตามสถานที่เดิมของเอกสารตามที่ตกลงกับลูกค้า

ปฏิบัติงานที่หน่วยงานลูกค้า

คือ การสแกนเอกสารในสถานที่ของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะนำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าไปสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานของลูกค้า โดยการให้บริการแบบนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงาน และเอกสารโดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ไม่ให้อนุญาตนำออกสู่ภายนอกได้ เป็นต้น

Our Service

บริการของ Sbuyscan

Sbuyscan รับสแกนเอกสาร ทั้งสแกนหนังสือ สแกนรูปถ่าย สแกนเอกสารที่มีขนาดตั้งแต่เท่านามบัตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ถึง A0+ เราให้บริการสแกนเอกสารที่ครบวงจร มีบริการตั้งแต่การรับเอกสาร สแกนเอกสาร ตรวจความถูกต้อง และส่งเอกสารคืนให้ลูกค้า

“เรารับสแกนเอกสารมากกว่า 100 ล้านแผ่นต่อปี จัดส่งเอกสารตรงเวลา และรักษาคุณภาพของงานตลอดมา”

รับสแกนเอกสารทั่วไป

สแกนเอกสารทั่วไป ส่วนใหญ่จะมีขนาด A4, A3, F14 เช่น เอกสารประวัตินักศึกษา เอกสารใบสมัครสมาชิก หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ รับสแกนเอกสารทั่วไปภายในองค์กร เอกสารด้านบัญชี-การเงิน ใบเสร็จ

รับสแกนหนังสือ เอกสารเก่าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

หนังสือเก่า เอกสารหอจดหมายเหตุ ภายในองค์กร หรือห้องสมุด เช่น หนังสือหน่วยงานราชการ วารสารเย็บเล่ม วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฯลฯ

รับสแกนเอกสารขนาดใหญ่ A0

สแกนเอกสารขนาดใหญ่ แบบแปลน A0 มีขนาดตั้งแต่ A2, A1, A0 เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ หนังสือพิมพ์ ใช้เครื่องขนาดใหญ่ในการสแกน มีความคมชัด และมีความละเอียดสูง

***เพิ่มมาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ***

เจ้าหน้าที่ให้บริการสแกนเอกสารทุกตำแหน่งรับวัคซีน Covid-19 เรียบร้อยแล้ว และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าบริการสแกนเอกสาร

Our Workflow

ขั้นตอนการรับสแกนเอกสารของ SbuyScan

เราสแกนเอกสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี โดยเรารับสแกนเอกสารแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสาร สแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล จัดทำดัชนีการค้นหา ตรวจสอบคุณภาพงาน ครบ จบในที่เดียว

ขั้นตอนที่ 1

รับเอกสารที่องค์กร หรือส่งพนักงานเข้าไปบริการสแกนเอกสารที่หน่วยงานของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

บริการสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูลตามที่ตกลงกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3

QC ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4

นำเอกสารเข้าสู่ระบบหรือจัดส่งไฟล์ข้อมูลตามที่ลูกค้ากำหนด

ขั้นตอนที่ 5

จัดส่งเอกสารคืนให้กับลูกค้า พร้อมส่งมอบไฟล์

ขอใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-551-2097 กด 601

ทำไม? ต้องสแกนเอกสาร

 • ในแต่ละหน่วยงาน/องค์กร มีเอกสารต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยจะมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จัดเก็บ การดูแลรักษา การค้นหา ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 • ด้วยเหตุผลนี้จึงต้องมีความจำเป็นต้องสแกนเอกสาร เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบกระดาษมาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในระบบแทน ซึ่งจะสามารถคัดแยกเอกสารออกเป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อจัดการ

ประโยชน์ของการสแกนเอกสาร

เหตุผลที่ควรใช้บริการกับเรา

ทำไมต้องสแกนเอกสารกับเรา ?

เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญในการรับสแกนเอกสาร และบริการบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แบบครบวงจร ทุกองค์กรทั่วประเทศไทย มากกว่า 100 องค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ความเป็นมืออาชีพ

การรับสแกนเอกสารต้องการความถูกต้อง และแม่นยำสูง ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานถึง 15 ปี จึงทำให้เรามีเครื่องมือการทำงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และมีเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้มาจากปัญหาทำให้เราทำงานได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

ความปลอดภัย

เอกสารของลูกค้า ถือว่าเป็นความลับสูงสุดของหน่วยงานเรา และพนักงานของเราก็ทราบถึงรายละเอียด และลงนามในสัญญาว่าจ้าง อีกทั้งสถานที่ในการดำเนินงานรับสแกนเอกสารของเรา มีการรักษาความปลอดภัย 24 ชม. โดย รปภ. และกล้อง CCTV เพื่อให้ลูกค้าได้สบายใจว่าเอกสารของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยมากที่สุด

ความรวดเร็ว ตรงเวลา

ถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน ลูกค้าสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จากงานที่มารับสแกนเอกสารกับเรา เราสามารถส่งงานให้โดยไม่ติดขัดหรือติดปัญหา โดยที่ผ่านมาเราสามารถส่งงานให้กับลูกค้าได้โดยตรงตามกำหนดเวลา 100 %

รับสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล

เอกสารมหาศาล ให้มืออาชีพจัดการดีกว่า .. ลดต้นทุน ลดเวลา งานมีคุณภาพและควบคุมได้

เทคโนโลยีงานบันทึกข้อมูล

Dataentry Technology

ทางบริษัทรับสแกนเอกสารของเรา  ได้ใช้ประสบการณ์จากการทำงานมากกว่า 15 ปี นำมาปรับปรุงเทคโนโลยีงานสแกนที่ทันสมัยมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด มีการเขียนโปรแกรมที่ครบวงจรสำหรับงานบันทึกข้อมูล และ QC ตรวจสอบเอกสาร เพื่อความสมบูรณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ระบบ Double QC

ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ด้วยการทำ QC มากถึง 200%

ระบบพิสูจน์อักษร

เราใช้ระบบพิสูจน์อักษรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์ เพื่อช่วยในการ QC ในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องที่สุด

เทคโนโลยีงานสแกนเอกสาร

Scaning Technology

เราได้ปรับปรุงเทคโนโลยีในการรับสแกนเอกสารอยู่เสมอ เพื่อให้การรับสแกนเอกสารนั้น รวดเร็ว ถูกต้องมากที่สุด ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการสแกนเอกสาร เช่น

ระบบ Intelligent Multi Feed Detection แบบ Ultrasonic

ช่วยป้องกันการซ้อนของกระดาษเวลาสแกนในขณะการบริการสแกนเอกสาร ทำให้เอกสารที่ได้นั้นครบถ้วนไม่ตกหล่น

ระบบ Paper Protection

จะช่วยหยุดการทำงานของสแกนเนอร์โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติในการสแกนเพื่อป้องกันเอกสารเสียหายจากการ Feed กระดาษ

ระบบ Vertical Streaks Reduction

ช่วยลดการเกิดเส้นสีที่ผิดปกติจากความสกปรกของเอกสาระบบจะช่วยลดการเกิดเส้นสีที่ผิดปกติจากความสกปรกจากเอกสารที่ได้ติดอยู่บนกระจกของเครื่องสแกน

ระบบ Shadow Elimination Element

ระบบจะช่วยทำให้ภาพที่สแกนนั้นคมชัดมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดจุดดำจากเอกสารออกได้ระดับนึง ทำให้งานที่สแกนออกมานั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ระบบ Barcode Separation

ระบบนี้จะใช้ในการแยกเอกสารที่อยู่ในชุดเดียวกันให้เป็นหมวดหมู่ โดยการใช้ Barcode ในการแยก ซึ่งทำให้การทำงานนั้นสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ระบบ Cleanup

ช่วยให้เอกสารที่สแกนจากหนังสือ(กรณีที่ไม่ตัดสัน) นั้นไม่เกิดเงาบริเวณสันหนังสือ

เทคโนโลยีระบบ Barcode จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น โดยเมื่อเราสแกนเอกสารผ่าน Barcode โปรแกรมที่เราใช้ทำงานร่วมกันกับ Barcode จะทำหน้าที่แบ่งไฟล์เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มความถูกต้องของการสแกนเอกสาร โดยประโยชน์ของระบบ Barcode Separation มีดังนี้

Barcode Separation Technology

Barcode Technology

ลักษณะงานรับสแกนเอกสาร

รูปแบบงานสแกน

รูปแบบในการสแกนหนังสือ จะมี 3 แบบ การใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับหนังสือต้นฉบับว่าเป็นแบบไหน

Black & White

จะเป็นลักษณะการสแกนแบบขาว-ดำ เหมาะสำหรับหนังสือต้นฉบับเป็นตัวหนังสือขาว-ดำ ข้อดีคือ ภาพที่ได้จะคมชัด

Grayscale

จะเป็นลักษณะการสแกนแบบขาว-ดำเหมือนกัน แต่จะมีระดับความเข้มของสีขาว-ดำ 256 ระดับ ข้อดีคือ ตัวหนังสือและภาพที่ได้จะคมชัดสวยงาม

Color

จะเป็นลักษณะการสแกนแบบสี เหมาะสำหรับหนังสือต้นฉบับที่เป็นภาพสี ข้อดีคือ ตัวหนังสือและภาพที่ได้จะเป็นสีคมชัดสวยงามเหมือนต้นฉบับ

ความละเอียด DPI

ความละเอียดของงานสแกน

ความละเอียดของงานสแกน (Dpi) จะมีตั้งแต่ 100 Dpi- 600 Dpi ยิ่งตัวเลขยิ่งสูงเท่าไร ความละเอียดในการสแกนยิ่งสู่งขึ้นเท่านั้น และขนาด File ที่ได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วย ทำให้ระยะเวลาในการทำงานยิ่งนานขึ้น

100 Dpi

จุดในพื้นที่ขนาด 1 นิ้ว 100 dpi หมายถึง ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะมีเม็ด Pixel เรียงกันอยู่ 100 x 100 เม็ดสี

300 Dpi

จุดในพื้นที่ขนาด 1 นิ้ว 300 dpi หมายถึง ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะมีเม็ด Pixel เรียงกันอยู่ 300 x 300 เม็ดสี

600 Dpi

จุดในพื้นที่ขนาด 1 นิ้ว 600 dpi หมายถึง ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วจะมีเม็ด Pixel เรียงกันอยู่ 600 x 600 เม็ดสี

ดังนั้น DPI ยิ่งสูง ภาพก็ยิ่งมีความละเอียดมากขึ้น กรณีที่เป็นงานพิมพ์ การพิมพ์ภาพความละเอียดสูงก็ย่อมใช้เวลามากขึ้น

ลูกค้าของเรา

OUR CLIENTS

เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำให้จัดการเอกสารมากกว่า 100 องค์กรทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และจัดการเอกสารมากกว่า 100 ล้านแผ่นต่อปี 

ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร

บริการระบบจัดการเอกสาร

ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร และข้อมูลที่เหมาะกับการทำงานของคุณ เพื่อใช้ในงานจัดการเอกสารดิจิตอล และจัดการข้อมูลทุกรูปแบบ ครอบคลุมการจัดการเอกสารได้อย่างสมบูรณ์

รองรับการสร้างโฟลเดอร์

รองรับการสร้างโฟลเดอร์หลัก และโฟลเดอร์ย่อยได้ไม่จำกัด เพื่อง่ายต่อการจัดเอกสารตามหมวดหมู่

ระบบกู้คืนเอกสาร

ในกรณีที่ลบไฟล์เอกสารผิดพลาด คุณสามารถกู้คืน เอกสารที่ทำการลบไปแล้วได้ (เอกสารเฉพาะของ User นั้น ๆ) เอกสารที่กู้คืนจะเก็บอยู่โฟลเดอร์เดิม

เก็บเอกสารตรงไหนก็ค้นเจอ

บางครั้งเอกสาร 1 ชุด เราก็ต้องการที่จะเก็บ index ของเอกสารนั้น ๆ มากกว่าแค่ชื่อไฟล์ ตัวระบบจัดเก็บเอกสารนี้สามารถจัดเก็บ index ผ่านระบบแท็กได้ไม่จำกัด ต่อไปจะค้นหาเอกสารจากมุมไหนก็ไม่มีปัญหา

บริหารสิทธิ์การเข้าใช้งาน

สะดวก และปลอดภัยกับการกำหนดสิทธิ์ในการแชร์เอกสารในหลากหลายมุมมองมากถึง 15 รูปแบบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแจกจ่ายเอกสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

รายงานการเข้าใช้งาน และรายงานสถิติต่าง ๆ

หากโปรแกรมจัดเก็บเอกสารที่คุณใช้อยู่ไม่มีระบบจัดการ LOG คุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเอกสารนั้น ถูกดำเนินการโดยใคร

เราพัฒนาซอฟแวร์บนพื้นฐานการทำงานที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับงานจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขั้นตอนการทำงานที่รวดเร็ว

working

ภาพการทำงานของเรา

เรามีทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี คอยไว้ให้บริการกับคุณ ไม่ต้องกังวลว่างานของคุณจะมีปัญหา และเกิดความเสียหายขณะปฏิบัติงาน

คำถามที่พบบ่อย

ตอบคำถามที่หลายคนสงสัย ?

 1. ค่าบริการสแกนเอกสารขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่กำหนด และจำนวนที่ต้องการสแกน
 2. กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียดของงาน ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าอีกครั้ง
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาค่าบริการมีดังนี้
  – รูปแบบการให้บริการแบบ Onsite หรือ Offsite 
  – ประเภทของเอกสาร และจำนวนหน้าของเอกสารที่ต้องการสแกน
  – ขนาดของเอกสาร
  – ความยากง่ายต่อการสแกนเอกสารแต่ละชุด
  – การจัดเก็บไฟล์เอกสาร
  – การจัดทำ Index หรือดัชนีการค้นหา
  – การส่งมอบข้อมูล

• เอกสารขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กกว่า A4 จนถึง A0++
• ใบตอบรับ , เอกสารประกันภัย , แบบสอบถาม
• นิตยสาร , หนังสือ (ตัดสัน ) (ไม่ตัดสันและไม่ต้องการให้เห็นเงาสีเทากลางหนังสือ)
• เอกสารต่างๆที่ต้องการความระมัดระวังสูง เช่น สิ่งพิมพ์หายาก
• แบบแปลนก่อสร้าง , แผนที่ , ภาพถ่ายทางอากาศ
• รูปถ่าย

การให้บริการสแกนเอกสารของเรานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ การปฏิบัติงานที่หน่วยงานของลูกค้า และ การปฏิบัติงานที่บริษัทฯ 

• การบันทึกข้อมูลเป็นรายแฟ้ม
• การบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน / รายเดือน
• ให้บริการได้ทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว
• สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานบันทึกข้อมูลเฉพาะงานได้

ราคาสแกนเอกสารจะแตกต่างกันตามขนาดของเอกสาร แบบรูปแบบการสแกน อย่างสแกนหนังสือแบบตัดสันไม่ได้ เริ่มต้นที่หน้าละ 5 บาท และตัดสันได้เริ่มต้นที่ 2 บาทถ้าเอกสารมีจำนวนมากจะได้ราคาที่ถูกลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของเอกสารค่ะ

โดยระยะเวลาในการรับประกันงานจะอยู่ที่ 1 ปีค่ะ

20
Customer
150 M
Working
5
years of experience

ที่อยู่ของเรา

บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสแกนเอกสาร สแกนหนังสือ พร้อมบันทึกข้อมูล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง