Loading...
บทความ2020-11-06T03:24:22+00:00

สแกนเอกสารกระดาษ ไปเป็นไฟล์ดิจิตอล ช่วยจัดการเอกสารในองค์กร

การจัดการเอกสาร (Document Management) ในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ นับได้ว่ามีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และยังมีส่วนในเรื่องการลดต้อนทุนที่ไม่จำเป็นในองค์กรลง [...]

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี OCR ตัวช่วยประหยัดเวลาพิมพ์เอกสาร

นอกจากการสแกนเอกสารที่นำตัวเอกสารจริงมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลและยังง่ายต่อการเรียกดูเอกสารที่สำนักงานนิยมใช้แล้ว การแปลงไฟล์ภาพเอกสารให้เป็นไฟล์ข้อความอัตโนมัติก็เป็นที่นิยมเช่นกันในแวดวงสำนักงาน ที่ต้องการจะประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารใหม่ และง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น ซึ่งการแปลงไฟล์ภาพเอกสารให้เป็นไฟล์ข้อความอัตโนมัติเรียกว่าการ OCR [...]

ประเภทของเครื่องสแกนเอกสาร เลือกใช้ยังไงให้เหมาะกับงาน?

การสแกนเอกสารจะต้องมีการสแกนเอกสารหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเครื่องสแกนเอกสารก็จะมีหลากหลายรูปแบบ และมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน เครื่องสแกนเอกสารมีหลักการทำงานคือการอ่านภาพ หรือตัวอักษร ที่ทำการเครื่องสแกนเอกสารจะทำการอ่านภาพโดยอาศัยแสงสะท้อนกับภาพต้นฉบับที่มีความทึบแสง [...]