Loading...
บทความ2020-11-06T03:24:22+00:00

ประเภทของเครื่องสแกนเอกสาร เลือกใช้ยังไงให้เหมาะกับงาน?

การสแกนเอกสารจะต้องมีการสแกนเอกสารหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเครื่องสแกนเอกสารก็จะมีหลากหลายรูปแบบ และมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน เครื่องสแกนเอกสารมีหลักการทำงานคือการอ่านภาพ หรือตัวอักษร ที่ทำการเครื่องสแกนเอกสารจะทำการอ่านภาพโดยอาศัยแสงสะท้อนกับภาพต้นฉบับที่มีความทึบแสง [...]