ประเภทของเครื่องสแกนเอกสาร เลือกใช้ยังไงให้เหมาะกับงาน?

การสแกนเอกสารจะต้องมีการสแกนเอกสารหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเครื่องสแกนเอกสารก็จะมีหลากหลายรูปแบบ และมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน เครื่องสแกนเอกสารมีหลักการทำงานคือการอ่านภาพ หรือตัวอักษร ที่ทำการเครื่องสแกนเอกสารจะทำการอ่านภาพโดยอาศัยแสงสะท้อนกับภาพต้นฉบับที่มีความทึบแสง และภาพจากการสแกนเอกสารจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่จะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สนใจบริการสแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล โทร.02-551-2097 กด 601 เครื่องสแกนเนอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีและเห็นได้บ่อยคือเครื่องสแกนเนอร์มือถือ (Hand -Held Scanner) เป็นเครื่องสแกนที่มีขนาดเล็กพอดีมือ มีขนาดเล็กราคาไม่แพงมาก สามารถเก็บหรืออ่านข้อมูลภาพขนาดเล็กๆ ได้ แต่อาจไม่ได้มีความละเอียดมากนัก เช่น บาร์โค๊ด โลโก้ ลายเซ็น เป็นต้น อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : [...]